S Harfi ile Başlayan Kız İsimleri

kiz bebek isimleri
Geri İleri
SABA 1. Gündoğusundan esen hafif ve tatlı rüzgar, 2. Türk müziğinde bir makam
SABAH Günün ağarmasıyla başlayan ilk saatler
SAHRA Kır, ova, çöl
SALİHA Yararlı, iyi, elverişli
SANAL Sanlı ol, ünlen
SANEM Çok güzel kadın, put
SARA Halis, saf, katkısız
SARE Olmak, oldu, cemaat, topluluk, ihtiyaç, susuzluk
SARGIN Albenili, çekici, büyüleyici, yıldızı şirin, hoşa giden, sevimli, güzel
SAYE 1. Gölge, 2. Koruma, yardım, sahip çıkma
SAYGIN Sayılan, sevilen
SAYIL Her zaman saygı gör
SEBLA Uzun kirpikli göz
SEÇİL Beğeni, sevgi, üstünlük gösterilen
SEÇKİN Benzerler arasında nitelikleriyle göze çarpan, elit
SEDA Ses, doğa veya bir engele çarpıp geri dönen ses, yankı
SEDEF Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan pırıltılı, beyaz, sert bir madde, bu maddeden yapılmış veya bu madde ile süslenmiş
SEDEN Uyanık, tetikte, gözü açık olmak
SEGAH Doğu müziğinin makamlarından
SEHER Tan ağartısı
SEL Taşkın su
SELDA Bir söğüt cinsi
SELEN Haber, müjde
SELİN Gür akan su
SELİNTİ Ufak sel
SELİS Akıcı söz
SELMA Barış içinde, huzur, erinç
SELMİN Barış ve sevgi duygusuyla dolu olan
SELVA Amerika’da Amazon, Afrika’da Nijer ırmakları gibi ekvator bölgesinde büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlara verilen ad
SELVİ İnce uzun ağaç
SEMA Gökyüzü, göç
SEMANUR Nurlu gökyüzü
SEMEN Yasemin çiçeği
SEMİN Değerli, pahalı; Semizlik
SEMİRAMİS Babil’in Asma Bahçeleri’ni kurduran Asur kraliçesi
SEMRA Esmer kadın
SENA Övmek, methetmek, şimşek parıltısı, yücelik, yükseklik, aydınlık, bir ot adı
SENAHAN Metheden, alkışlayan, öven
SENAR Yar, aşık, seven insan
SENAY Ay gibi güzelsin
SENEM Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı, Arapça’da put,  Arapça’da kendine tapılacak kadar güzel olan kadın, sevgili, güzel
SERA Varlıklı olmak, zengin olmak, şarkı söyleyen, yer, toprak
SERAP Çorak yerlerde, çölde, sıcak ve ışığın etkisiyle, ileride
SERAY Ay gibi güzel
SEREN Gemi direği
SERMA Kış soğuğu
SERPİL Gelişmek, büyümek
SERPİN Yağmur
SERRA Rahatlık, kolaylık
SERTAP (SERTAB) İnatçı anlamında
SEVAL Severek al anlamında
SEVDA Vurgunluk, tutkunluk, aşk, heves, arzu, kuvvetli istek
SEVDEM Sevginin en son demi
SEVEN Bir başkasına sevgi duyan
SEVGİ İnsanı bir şeye ya da bir kişiye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
SEVGÜL Gül gibi sevilen
SEVİL Her zaman sevilen biri ol
SEVİM Sevmek eylemi, bir kişi ya da bir şeyde bulunan o kişi ya da şeyi başkalarına sevdiren özellik
SEVİNÇ İstenilen şeyin olmasıyla duyulan coşku
SEVTAP Tapılacak kadar çok sevilen
SEYLAN Sel, akma, akış
SEYYAL Akıcı, akışkan
SEZEN Hisseden, sezgili
SEZER Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar
SEZGİ Sezmek eyleminden sezgi, sezme yeteneği
SEZİN 1. Sezinleme işi, sezme, 2. Duygulu, anlayışlı
SILA Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak, doğup büyüdüğü ve özlediği yer, bahşiş, hediye, bağ
SİBEL Henüz yere düşmemiş yağmur damlası 
SİM Gümüş gibi parlak ve beyaz
SİMA Yüz, çehre
SİMGE Anlamı olan harf, bitki gibi işaretler
SİMİRNA İzmir’in eski adı. Aynı zamanda Amazon savaşçılarının kraliçesinin adı
SİNEM Yüreğim, çok sevdiğim
SİTARE Yıldız
SONEDA Nazlı olmaması temenni edilen
SONGÜZ Kasım ayının halk arasındaki adı
SONYAZ Sonbahar
SU Canlıların yaşaması için en gerekli olan kokusu, rengi olmayan sıvı
SUMRU Bir şeyin yüksek yeri, tepesi
SUNA Boylu, poslu, yakışıklı, yaban ördeği
SURPERİ Peri güzeli
SUZAN Yakan, yakıcı
SÜHEYLA Yumuşak ve iyi huylu, mütevazı kadın
SÜNDÜS Ham ipek, ipekli
SÜSEN Nisan-Haziran dönemlerinde açan güzel kokulu bir çiçek