İletişim Formu

ETİ Cicibebe’yle ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilmeniz, düşünce ve görüşlerinizi paylaşabilmeniz bizim için çok önemli…

    *Şirketimize iletmiş olduğunuz bilgilerde özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.