TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU


ETİ Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. (“ETİ” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni vasıtasıyla, veri sorumlusu olarak, ticari elektronik ileti gönderimleri kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.


ETİ’nin üye kişisel verilerini işlemesi hakkında detaylı bilgi için lütfen ___________ linkinden ulaşabileceğiniz Üye Aydınlatma Metni’ni inceleyin.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesi, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda işlediğimiz kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve işleme amacımız ile bağlantılı hukuki dayanaklarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

Kişisel Veri İşleme Amacı Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri İşlenen Kişisel Veriler
– ETİ ile paylaşmış olduğunuz telefon numarası ve e-posta adresinize tanıtım, duyuru, bülten, etkinlik, reklam, promosyon faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi vermek amacıyla ticari elektronik ileti gönderimi yapılması. Kanun m. 5/1
Açık rızanızın bulunması.
 • Kimlik (ad, soyadı),
 • İletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi)
Ticari elektronik ileti gönderimleri kapsamında tarafınıza çevrimiçi ortamda aydınlatma yapılması ve çevrimiçi ortamda alınan onayınıza ilişkin kayıtların yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi. Kanun m. 5/2/ç
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Kimlik (ad, soyadı),
 • İletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi)
 • İşlem Güvenliği (log kayıtları, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, cihaz ıd bilgileri, cihaz ımeı numarası, cihaz mac adresi, session ID, elektronik iletişim kayıtları)
 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
  ETİ tarafından işlenen kişisel veriler, eticicibebe.com internet sitemiz üzerinde yer alan ilgili alanlar vasıtasıyla sağlamanız aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktır.

  Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar

  Kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninin ‘’B. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri’’ başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşırken Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlıyoruz.

  Kişisel verilerinizi kimlerle, hangi amaçlarla paylaştığımıza ilişkin bilgilere aşağıda yer verdik

  • Ürün ve Hizmet Aldığımız Şirketler Ticari elektronik ileti gönderimi için açık rıza vermiş olmanız halinde, ticari elektronik ileti gönderiminin yapılabilmesi kapsamında hizmet alınması.
  • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar ETİ tarafından ticari elektronik ileti gönderimlerine onay vermeniz durumunda; onaya ilişkin kayıtlarınızın, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması. (Örneğin; İleti Yönetim Sistemi)

  Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

  Kişisel verileri ETİ tarafından işlenen ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerini https://www.etietieti.com/ adresinden ulaşabileceği Kişisel Veriler ile İlgili Talep Yönetim Formu’nu doldurarak aşağıdaki kanallar üzerinden ETİ’ye iletebilir. 

  • Veri Sorumlusu:  Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. 
  • Adres:  Hoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi No:11 Tepebaşı/Eskişehir 
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi:[email protected] 
  • Elektronik Posta:[email protected] 


  Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.