B Harfi ile Başlayan Kız İsimleri

kiz bebek isimleri
Geri İleri
BADE Aşk, kutsal sevgi
BAHA Değerli, kıymeti çok
BAHANUR Değerli ışık
BAHAR Yazla kış arasında olan mevsim, güzellik, gençlik çağı
BAHARGÜL Bahar gülü
BAHRİYE Donanma ve denizle ilgili
BALA Yavru çocuk
BALCA Bal gibi, bala benzer
BALIN Yar, sevgili
BALIM Çok sevgili, samimi arkadaş
BALKIN Pırıldayan, parlak
BANU Prenses, hanımefendi, yeni evli gelin
BANUHAN Hatun hükümdar
BAŞAK Ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı
BEDİZ Resim, tasvir, süs, bezek
BEGÜM Hanım, kadın hükümdar
BEHİN İyinin iyisi
BEHİYE Güzel
BELDE Memleket, şehir, kasaba
BELEMİR Peygamber çiçeği olarak biliniyor, açtığı kokusunun dağılmasıyla anlaşılan gizli çiçek
BELEN Bel, geçit, iki dağ arasından geçen yol
BELFÜ Kar tanesi
BELGİ İşaret
BELGİN Kesin ve eksiksiz belirlenen
BELGÜN Aydınlık gün
BELİN Korku ile şaşkın şakın bakmak
BELİZ İşaret, iz, alamet
BELKIS Efsaneye göre Hz. Süleyman zamanındaki Saba melikesinin adı
BELMA Uysal, sakin
BELUR Billur, billurdan olan
BENAN Parmak uçları
BENAY Ben ayım, ay gibiyim
BENEK Namuslu kadın
BENGİ, BENGÜ Ölümsüz, sonsuz
BENGİSU Ölümsüzlük suyu
BENGÜL Gül gibi
BENİZ Yüz
BENNUR Işık saçan
BERAY Ay’ın en ışıltılı, en parlak hali
BEREN Güçlü, kuvvetli, akıllı
BERGÜZAR Anılmak için verilen şey, andaç
BERİA Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili
BERİL Zümrüt
BERİN, BERRİN En yüksek, en ulu anlamında
BERKE Kamçı, değnek
BERNA Bağlı, bağlanmış, genç, körpe, delikanlı
BERRA Yüksek ahlaka sahip, her yönüyle arı-duru
BERRAK Duru
BERRAN Keskin, kesici
BESİME Sevimli, güler yüzlü
BESİSU Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su
BESTE Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü
BESTEGÜL Gül kadar güzel ve duygulu
BESTENİGAR Türk müziğinde bileşik bir makam
BETÜL, BETİL Temiz, iffetli
BEYZA Çok beyaz, lekesiz
BİGE Evlenmemiş, çocuk doğurmamış olan, sultan
BİHTER Daha iyi, en iyi
BİKE Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın
BİLCAN Bilgili dost
BİLGE Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi
BİLGET Havadis, malumat
BİLHAN Çok bilgili
BİLLUR Pek duru, pürüzsüz
BİLNAZ Çok naz eden
BİLNUR Bilge kişi
BİLUN Yarım Ay
BİNAY Öylesine güzel ki bin ay eder
BİNGÜL Gülü bol, gül bahçesi
BİNNAZ Çok nazlı, cilveli, kaprisli
BİNNUR Çok ışıklı, ışığı gür
BİRAY Ay gibi tek, eşsiz
BİRBET Yüzü benzersiz
BİRGEN Yalnız, yalnızlığa alışkın
BİRİCİK Bir tane, tek, emsalsiz
BİRGÜL Tek ve güzel bir gül
BİRSEN Yalnız sen
BİRSU “Bir içim su” denilebilecek kadar güzel olan
BUKET Çiçek demeti
BURCU Güzel koku, ıtır
BURÇAK Bir bitki
BURÇİN Dişi geyik
BUSE Öpücük
BÜGE Bent, su benti
BÜKÜM Bükme eylemi
BÜŞRA Müjde, sevinçli haber