O Harfi ile Başlayan Kız İsimleri

kiz bebek isimleri
Geri İleri
OCAN Sevilen kişi
OKSAL Ok at, oka ilişkin
OKŞAN Sevil, şefkat gör  
OLCA Ganimet, bolluk
OLCAY Mutlu, ongun, rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
OLGAÇ Bilgi ve görgüde olgunlaşan
OMAY Gözde, sevilen, beğenilen
ONGU Sağlık, mutluluk
ONGÜL Ön ayak olmak, ilk gül
ORKİDE Salepgillerden güzel çiçekli birtakım bitki türlerinin ortak adı
OYA Bir nesneye oyularak yapılan süs, genellikle ipek veya ibrişim ile iğne, mekik, tığ kullanılarak yapılan ince dantel
OYLUM Hacim, dirim, içi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş, resimde derinlik
OYSU İnce akan su