Ö Harfi ile Başlayan Kız İsimleri

kiz bebek isimleri
Geri İleri
ÖDÜL Armağan
ÖGET İyi, uygun, güzel
ÖĞÜN Kendini yücelt, zaman, kez, defa
ÖĞÜT Tavsiye
ÖMÜR Yaşama süresi, hayat
ÖNAY Yeni çıkmış ay
ÖNGÜL İlk gül, önde gelen
ÖVGÜ Övme, övmek için söylenen söz
ÖVGÜN Övülmüş, övülen kişi
ÖVÜNÇ Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç, övünç
ÖYKÜ Hikaye, ayrıntılarıyla anlatılan olay
ÖZBEN Bireyin kendi varlığı, gerçek ben anlamında
ÖZDE Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan
ÖZDEN Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
ÖZDEŞ Birbirine benzeyen
ÖZEN Büyük hassasiyet göstermek
ÖZGE Yabancı, iyi, güzel, cana yakın, şakacı, yürekli, gözü pek
ÖZGEN Başına buyruk
ÖZGÜL Gerçek gül, benim gülüm anlamında
ÖZGÜR Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, koşula bağlı olmayan, başına buyruk, hür
ÖZLEM Bir şeye karşı duyulan istek, bir kimseyi ya da bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret
ÖZLEYİŞ Özlem duygusu
ÖZNİL Nil gibi verimli  
ÖZNUR Özü ışıklı, aydınlık
ÖZPERİ Peri kadar güzel
ÖZSU Besleyici su, besisuyu, bitkilerin dokularında bulunan su
ÖZÜM Kardeş gibi görülen
ÖZÜN Şiir, hak edilmiş ün  
ÖZTEN Güzel tenli