N Harfi ile Başlayan Kız İsimleri

kiz bebek isimleri
Geri İleri
NADİDE Az bulunur, görülmemiş, çok değerli, eşsiz
NADİRE Az bulunan
NAĞME Güzel uyumlu ses, ezgi, birinin yalandan ve nazlanarak söylediği söz
NAHİDE Venüs gezegeni, ergenlik çağında genç kız
NARİN İnce, ince yapılı, kibar
NASMİNA Nas suresi
NAŞİDE Şair, şiir okuyan ve yazan
NAZ İsteksiz gibi görünen, çekingen davranış
NAZAN Cilve yapan, nazlanan, nazenin
NAZENDE Nazlı, alımlı
NAZENİN Cilveli, nazlı
NAZER Nazar
NAZGÜL Gül kadar güzel olan, nazlı
NAZLI Naz yapan, işveli, edalı
NAZLIHAN Naz yapan han anlamında
NECLA Evlat, çocuk, soylu
NEFİSE Çok güzel, değerli
NEHAR Gündüz anlamında
NEHİR Akarsu, ırmak
NEHİRE Gereğinden fazla
NERİNSU Nur yüzlü
NERGİS Bir süs bitkisi
NERMİN Yumuşak, narin, ince
NESLİ Soylu
NESLİHAN Han soyundan, sevgi ile hükmeden
NESLİŞAH Şah soyundan
NESRİN Yaban gülü
NEŞE Gönül açıklığı, sevinç
NEŞVE Keyif, neşe
NEVA Ses, ahenk, güç, zenginlik, servet, nasip, türk müziğinde bir makam
NEVAL Talih, kader, kısmet
NEVADE Torun anlamında
NEVBAHAR İlkbahar, ilkyaz
NEVGÜL Yeni açmış gül
NEVRA Beyaz çiçek, ışıklı olma, parlaklık
NEVRES Yeni yetişen
NEYİR Işıklı, aydınlık, parlak
NİGAR Resim kadar güzel sevgili, nakış, resim
NİHAL İnce ve düzgün vücutlu sevgili, fidan, taze sürgün
NİHAN Saklanmış, gizli olan, sır
NİL Mısır’da bir nehir
NİLAY Işıklı mavi, ışıklı lacivert.
NİLDA Savaşa hazır olan kadın asker
NİLGÜN Lacivert renkli, çivit renginde
NİLÜFER Durgun sularda yetişen, değişik renkli ve uzun ömürlü su bitkisi
NİRAN Nurlar, aydınlıklar, ışıklar, ateşler, cehennem
NİSA Kadın, kadınlar
NİSAN Gelin çiçeği, ilkbaharın ilk ayı
NORA Yeni açmış çiçek
NUR Aydınlık, parıltı, parlaklık
NURAN Nurlu, ışıklı
NURAY Işık saçan
NURCAN Aydınlık insan
NURFER Işık veren, aydınlatan, ferahlatan
NURPERİ Işıktan yapılmış
NURSAL Işıksal ışıkla ilgili
NURSELİ Işık seli (yağmuru) anlamında
NURSEZA Nura layık, ışığa, aydınlığa layık anlamında
NURSU Su gibi aydınlık
NURTEN Işık gibi duru tenli anlamında
NÜKET Nükte, zarif, güzel sözler
NÜKHET Güzel koku
NÜKTE İnce anlamlı, düşündürücü şaka söz