Ü Harfi ile Başlayan Kız İsimleri

kiz bebek isimleri
Geri İleri
ÜLFET Alışılmış
ÜLKÜ Amaç, ideal
ÜMRAN 1. Bayındırlık, 2. Uygarlık, medeniyet, 3. İlerleme, mutluluk, refah
ÜNZİLE Gönderilmiş
ÜZGÜ Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen üzüntü, eziyet
ÜSTÜNAY Benzerlerinin çok üstünde