E Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

erkek bebek isimleri
Geri İleri
ECEVİT Çevik, çalışkan, açık fikirli, yaramaz, sinirli
EDİZ Ulu, değerli kimse
EFE Batı Anadolu’da köy yiğidi, zeybek
EFGAN Ağlayıp inleme, feryat
EGE Bir çocuğu koruyan, ona bakan, büyük ulu
EGEHAN Engin denizlerin hükümdarı
EGEMEN Hakim, hüküm süren
ENES Soylu Arap atı
ENİS Dost, arkadaş
EMİR Bir kavmin başı, peygamber soyundan, kumandan
EMİRHAN Emirlerin başı, hükümdarı
EMRAH Bir halk ozanımız
EMRE Aşık, vurgun
ENDER Çok az, nadir bulunan
ERTUĞ Yiğit başlığı
ENGİN Uçsuz bucaksız, yüksekte olmayan yer
ENGİNSU Açık deniz
ENVER En nurlu, en parlak
ERALP Yiğit
ERAY İlk ay
ERBERK Şimşek gibi yiğit
ERCAN Canlı, sağlıklı
ERCÜMENT İtibarlı, haysiyetli, değerli
ERDAL Tek erkek
ERDEM Namus, fazilet, hüner, ruhsal yetkinlik
ERDEN El değmemiş
ERDİNÇ Duru, güçlü erkek
EREN Yetişmiş, cesur, yiğit, ermiş kişi
ERDOĞAN Yiğit doğmuş
ERGİN Olmuş, yetişmiş, reşit
ERGUN Oynak, hızlı giden at
ERGÜN Yumuşak huylu, uysal
ERHAN Adaletli hükümdar
EYÜP Sabırlı kişi