Ü Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

erkek bebek isimleri
Geri İleri
ÜGE Şanlı, şöhretli, namlı
ÜKE Karakteri dürüst kişi
ÜLGEN Yüce, ulu, iyilik tanrısı
ÜLKER Boğa burcunda yedi yıldızdan biri
ÜMİT Umut
ÜMİTCAN Umutlu, hayırlı dost
ÜNAL Adın duyulsun, tanın
ÜNALP Tanınmış, ünlü yiğit
ÜNAY Ay gibi güzel ve şöhretli
ÜNER Tanınmış, ünlü
ÜNKAN Tanınmış soydan gelen