Y Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

erkek bebek isimleri
Geri İleri
YAFES Nuh peygamberin 3.oğlu
YAĞIZ Esmer, yiğit
YAĞIZBAY Esmer ve saygın kişi
YAĞIZHAN Esmer, yiğit hükümdar
YAHYA Zekeriya’nın oğlu olan peygamber – Allah lütufkârdır anlamında
YAKUP Erkek keklik, takip eden, izleyen
YAKUT Parlak kırmızı, değerli taş
YALÇIN Sarp, düz, kaygan, parlak
YALGI Büyü, sihir
YALIM Alev. 2. Kılıç, bıçak gibi kesici araçların keskin yüzü
YALMAN Kılıç, kama gibi şeylerin ucu, sarp, dik
YAMAÇ Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
YAMAN 1.Gücü ve becerisi alışılmışın üzerinde olan, 2.Korkulan
YANBEY Karşı tarafın zengini
YARGI Hüküm, muhakeme
YARKIN Şimşek
YASER Varlık içinde olan, zengin
YASİN Kur’an’ın 36. suresi
YAŞAR Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konan bir ad
YAVUZ İyi, güzel, mert, cesur
YEĞİNALP Üstün yiğit
YEKBUN Birleşmek
YEKMAN Başkan
YEKTA Tek, eşsiz
YELMEN İstekler, arzular
YEMEN Mutluluk
YENER Üstün gelen, kazanan
YILDIRAY Parlak, ışık veren ay
YILDIRIM Buluttan yere elektrik boşalması
YILMAZ Bıkmayan, azimli
YİĞİT Güçlü, yürekli, kahraman, alp
YURDAHAN Yurda kağan olan kimse
YUSA Kurtarıcı, yiğit, mert
YUSUF Yakup Peygamberin oğlu
YUŞA Bir peygamber adı
YÜCE Yüksek, büyük, ulu
YÜCEL Yüksel, yüce hale gel