K Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

erkek bebek isimleri
Geri İleri
KAAN 1. Hükümdar, 2. Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad
KADEM Uğur, Ayak adımı, Yarım arşın
KADİR Kuvvetli, güç sahibi, Değer, onur, şeref
KADRİ Değer, kıymetle ilgili
KAĞAN Kaan, hükümdar
KAHRAMAN Yiğit, cesur, bir olayın başkişisi
KAMER Ay, Sadık hizmetli
KAMURAN Arzusuna erişmiş
KANDEMİR Güçlü soydan gelen
KANER Yiğit soydan gelen
KARABEY Esmer, rengi karaya çalan bey
KARACAN Esmer, küçük ağaççık
KARAHAN 1. Tarihte bazı hanlara verilen ad, 2. Anadolu’da bir devlet
KARATAY Anadolu Selçuklu devlet adamı
KARAN Kahraman, yürekli, karanlık
KARANALP Esmer, kara yağız, yiğit
KARTAL Çok güçlü, iri yırtıcı kuş
KARTAY Yaşlı, pir
KAYA Büyük, sert taş kütlesi
KAYAHAN Güçlü, sert hükümdar
KAYHAN Güçlü hükümdar
KEMAL Olgunluk, en yüksek değer, erdem
KENAN Hz. Yakup’un ülkesi, cennet, Filistin
KEREM Soyluluk, cömertlik, bağış
KEREMŞAH Asil, soylu şah, hükümdar
KERİM Cömert, ulu, büyük
KILIÇ Sivri uçlu, keskin, çelikten silah
KILIÇALP Kılıç gibi keskin, yiğit
KILIÇHAN Kılıç gibi keskin, güçlü yiğit
KIRCA Dolu, ufak taneli kar, borayla gelen yağmur
KIRDAR Ölçülü davranış
KIRHAN Kırçıl han
KIVANÇ Övünç, iftihar
KORAL Sınır muhafızı
KORALP Yiğit sınır muhafızı
KOLÇAK Yiğit, mert, koçak
KORAY Kor renkli ay
KORCAN Ateşli, canlı
KORÇAK Heykel
KOREL Kor gibi etkili, yakıcı kişi
KORHAN Kor gibi kızgın hükümdar
KORKUT Büyük dolu tanesi, hayali yaratık
KORTAN Kor renkli tanyeri, yalçın kaya, pelikan
KÖKER Köklü soydan gelen
KÖKSAL Kökünü derinlemesine sal, soyun genişlesin
KUBAT Kaba, şişman
KUBİLAY Ünlü Moğol hükümdarı
KUDRET Güç, kuvvet, Allah’ın gücü, zenginlik, yetenek
KUNTAY Ay gibi sağlam, güçlü
KUNTER Sağlam, kuvvetli
KUTAY Uğurlu ay
KURTBEY Kurt gibi atılgan, güçlü
KUTAN Dua, yalvarma, saka kuşu
KUTAY Uğurlu ay
KUTBAY Uğurlu kişi
KUTER Kutlu uğurlu kişi
KUTHAN Kutlu hükümdar
KUTLAY Kutlu, uğurlu ay
KUTLU Uğurlu, kutsal
KÜRŞAT Göktürk prensi