P Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

erkek bebek isimleri
Geri İleri
PAKEL Sezgi, anlayış, dikkat
PAKER Sert, çatık kaşlı veya aslan
PAKSOY Allah’ın kulu
PAMİR Her şeye gücü yeten
PARS Becerikli, atılgan
PAYDAŞ Dünya, varlık
PAYE Aşama, rütbe.
PAYİDAR Doğruluk gösteren, adaletli davranan
PAYİZ Sonbahar, güz
PEKAY Çok aydınlık, ay gibi ışıklı
PEKCAN Cennette ölümsüzlüğe kavuşan
PEKEL Sağlam, güçlü el
PEKER Güçlü yiğit, çok sağlam
PEKİN Doğruluğu kesinlikle bilinen
PEKŞEN Şen şakrak, neşeli, mutlu
PERKER Güçlü ve yiğit kişi
PERTEV Dürüst, güvenilir
PEYAMİ Mutlu, sevinçli gün
PEYKAN Beyaz taç, gelin tacı
PEYMAN Aydınlık gece
POLAT Din uğruna çalışan
POLATHAN Çelik gibi güçlü hükümdar
POYRAZ Yüce, ulu
POZAN Candan, cana yakın