H Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

erkek bebek isimleri
Geri İleri
HAFIZ Koruyan, saklayan, Kur’an ı ezberlemiş kişi
HAKAN Eski Türk ve Moğol hükümdarı
HALDUN Sonsuz, ebedi olan
HALİT Sonsuz, sürekli, bir yıldan çok yaşayan
HALİL Yakın dost
HALİM Sessiz, sakin, yumuşak huylu, yavaş
HALİS Katıksız, saf, temiz, hilesiz, yalnız
HALUK İyi huylu, geçimli
HAMDİ Allah’ı övmek, şükretmek
HAMİ Himaye eden, koruyan
HAMİT Övgüye değer
HARUN İnat eden, huysuz
HASAN Güzellik, iyilik
HASRET Özlem
HAZAR Barış, güven
HAZIM Akıllı, iş bilir
HEPER Her zaman yiğit
HİDAYET Doğru yola girme, Müslüman olma
HİKMET Bilgelik, özlü söz, vecize
HİRAM Yürüme, gezinme
HULKİ Yaradılışla ilgili, iyi huylu, ahlaklı
HULUSİ Saf, içi temiz, samimi, içten
HURŞİT Güneş
HÜRAY Ay gibi özgür
HÜREL Özgür ülke
HÜRCAN Özgür
HÜRKAL Özgür kal
HÜRKAN Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen
HÜROL Özgür ol
HÜSEYİN Küçük sevgili
HÜSNÜ Çok güzel