I Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

erkek bebek isimleri
Geri İleri
ILDIR 1. Parıltı, 2. Alaca karanlık
ILDIZ Yıldız, gündönümünden 10 gün öncesi
ILGAR Çabuk, hızlı, hücum, akın, havanın açık olması, öfke
ILGAZ 1. Dizginleri koyuverilmiş atın dörtnala koşması, 2. Atla ansızın yapılan doludizgin saldırı
IRA Öz yapı, karakter, kişilik
IŞIKHAN Işıklı han
IŞINER Işık saçan yiğit