T Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

erkek bebek isimleri
Geri İleri
TAHA Kuran’da bir sure adı
TALAY Gereğinden çok
TALİP Arayan, isteyen, alıcı müşteri
TAMER Nitelikli, sayılan kişi
TAN Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, şafak zamanı
TANAY Şafaktaki ay
TANBERK Şafak çizgisi, parlayan şimşek
TANCAN Şafak vakti doğan
TANER Şafak gibi aydınlık yiğit
TANJU Çinlilerin Türk hükümdarlarına verdiği ad
TANKUT Kutlu, uğurlu sabah
TANSEL Şafak seli, ışık seli
TANYERİ Güneş doğmak üzereyken aydınlanan yer.
TARCAN Ayrıcalıklı dost
TARGAN Ayrıcalıklı, saygın
TARHAN Oğuzlarda demirci ustası, tüccarlar, han ve komutan ünvanı
TARIK Sabah yıldızı, zühre, venüs
TARKAN İslam’dan önce Türklerin kullandığı vekil
TAŞKIN Coşmuş, taşmış halde bulunan, akarsuların taşması
TAYFUN Okyanuslarda görülen fırtına
TAYFUR Küçük bir kuş türü
TAYGÜN Çocuk, torun
TAYKUT Kutlu, uğurlu çocuk
TAYLAN Yakışıklı ve sırım gibi genç
TEKİN Tek, eşsiz, uyanık, tetikte
TEKSEN Benzersiz olan
TEOMAN Hun İmparatoru Mete’nin babası
TEVFİK Uygun düşme, uyma, başarma, Allah’ın yardımına ulaşma
TEZCAN Telaşlı, heyecanlı
TİMUÇİN Moğol İmparatoru Cengiz, katı, sağlam demir
TİMUR Demir, Türk – Moğol İmparatoru
TOLGA Savaşçıların giydikleri demir başlık
TOPRAK Yer kabuğunun yüzey bölümü
TOYGAR Tarlakuşu, turgay
TUFAN Nuh Peygamber zamanındaki güçlü yağmur
TUGAY İki alaydan oluşan askeri birlik
TUĞRUL Ak doğan, Selçuklu’nun kurucusu
TUNA Çok bol, yavru, görkemli, gösterişli, bir akarsu
TUNCAY Tunç renkli ay
TUNCER Tunç gibi kuvvetli
TUNÇ Bakır, çinko, kalay karışımı
TURAN Türklerin en eski yurtlarına verilen ad
TURGAY Boz renkli, tarlalarda bulunan bir tür serçe
TURGUT Oturulacak yer, konut
TURHAN Soylu, seçkin
TÜRKER Yiğit Türk