Ö Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

erkek bebek isimleri
Geri İleri
ÖCAL Öcünü, intikamını al
ÖDÜL Bir başarı ya da iyilik karşılığında verilen armağan
ÖGE Çok akıllı olmasıyla ünlenmiş kişi
ÖĞDAY Çok akıllı
ÖĞÜN Yücel, gurur duy, zaman, vakit, kez, defa önde, ileride
ÖĞÜNÇ Övünülecek şey
ÖĞÜT Nasihat
ÖKER Akıllı
ÖKMEN Akıllı, zeki
ÖKTEM Güçlü, onurlu
ÖKTEN Akıllı, bilgili
ÖMER Yaşayış, hayati, ikinci halife
ÖMÜR Yaşayış, hayat
ÖNAL Her işte lider olan
ÖNAY Ayın ilk günlerindeki durumu, hilal
ÖNDER Bir topluluğa başkanlık eden, önde giden, yol gösteren
ÖNEL Bir şeyin tamamlanması için verilen süre, vade
ÖNER Başta gelen, yön, sıra
ÖNKAL Liderliği benimseyen
ÖRSAN Örs gibi sağlam adı olan
ÖRSEL Örs gibi sağlam el
ÖVÜL Kendini beğendir, övgü kazan
ÖYMEN Evcimen, evine bağlı
ÖZAL Özü kırmızı
ÖZALP Özünde yiğit olan
ÖZAY Özü ay gibi parıltılı olan
ÖZCAN Candan, samimi
ÖZDEMİR Özü demir gibi sağlam olan
ÖZDEN Soyca temiz, öz varlıkla ilgili, suların geçtiği yer
ÖZEN Bir işin iyi olması için gösterilen çaba, en içeride olan, dere, ırmak
ÖZER Yiğit, doğru kişi
ÖZGÜN Benzerlerinden ayrı, kendine özgü
ÖZGÜR Hür, bağımsız
ÖZHAN Hükümdar soyundan gelen
ÖZKAN Özü, kanı temiz
ÖZMEN Özü iyi, sağlam olan
ÖZTAN Tan yeri gibi aydınlık