R Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri

erkek bebek isimleri
Geri İleri
RABSİN Beyaz ay, dolunay
RAFET Sert, çatık kaşlı veya aslan
RAMAZAN Doğruluk gösteren, adaletli davranan
RAUF Dünya, varlık
RAUF Mutlu, sevinçli gün
RECEP Beyaz taç, gelin tacı
REFİK Din uğruna çalışan
REHA Candan, cana yakın
REKİN Gururlu, ağırbaşlı
RENAN Kızıl kan
RIDVAN Aslan gibi cesur, savaşçı beyi
RIZA Yiğit, hükümdar
RUHİ Tek yiğit, prens
RÜÇHAN Orta Asya’da Tanrı dağı, bir Türk boyu
RÜSTEM Kızıl, al renkli tuğ
RÜŞTÜ Armağan, hediye